Przedszkole nr 58 w Gdyni

Aktualności

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych od 1 września.

2020-06-29 14:42:24

Rodzice nowych przedszkolaków.

Bardzo cieszymy się, że wybrali Państwo nasze przedszkole, jako pierwszą placówkę edukacyjną dla swoich dzieci. Ze względu na nadal trwający stan epidemiczny, nie jesteśmy w stanie określić, kiedy zostanie zorganizowane spotkanie z Państwem. Może się zdarzyć, że zobaczymy się dopiero we wrześniu. W związku wszystkie ważne informacje będa pojawiały się tutaj, na naszej stronie internetowej.

Tymczasem:

  1. Należy wypełnić "Deklarację korzystania z wychowania przedszkolnego" oraz dostarczyć ją w kopercie do przedszkola, najpóźniej do 13 lipca, codziennie w godz. od 14.30 do 16.00 Deklaracja do pobrania tutaj.
  2. Należy wyrobić "Kartę Mieszkańca", która umożliwi rozliczenie pobytu dzieci w przedszkolu. Informacje tutaj.

2020-06-19 09:22:10

Szanowni Państwo!

Zgodnie z procedurami na czas reżimu sanitarnego w przedszkolu, z którymi się Państwo zapoznali i potwierdzili to swoim podpisem:

  • Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez swoich rodziców bądź opiekunów prawnych.
  • Odbieranie i przyprowadzanie dzieci odbywa się jedynie w wyznaczonych godzinach.
  • Dzieci mogą przebywać w przedszkolu tylko w godzinach pracy oddziału, do którego zostały włączone. O tych godzinach zostali Państwo poinformowani przy przyjmowaniu dziecka na czas trwania stanu epidemicznego.

O wyjątkach od powyższych zasad może decydować jedynie dyrektor, który odpowiada za organizację bezpiecznej pracy przedszkola w tych trudnych warunkach.

Praca w okresie letnim

2020-06-15 14:32:14

Szanowni Państwo.

PRZYPOMINAMY, ŻE PRZEDSZKOLE NR 58 W GDYNI W OKRESIE LETNIM PRACUJE W LIPCU. 

Jest to zgodne z Zarządzeniem nr 2423/20/VIII/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23-06-2020r. w sprawie terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni w roku szkolnym 2019/2020.

Ze względu na wciąż trwający stan pandemii oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego nasza placówka może przyjąć w tym okresie 64 dzieci.

Jednocześnie informujemy, że wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego nie pozwalają na to, aby do przedszkola przyjmowane były dzieci z innych placówek. 

W sierpniu przedszkole będzie zamknięte, przede wszystkim w związku z koniecznością wykonania wcześniej zaplanowanych napraw pogwarancyjnych.

2020-06-03 11:04:44

Szanowni Państwo.

W związku z faktem, iż nadal musimy pracować w reżimie sanitarnym, w przedszkolu mogliśmy zorganizować jedynie 3 oddziały, a od 8 maja 4 oddziały, każdy po 12 dzieci. Niestety na obecną chwilę nie ma juz miejsc w tych oddziałach.  Przyjmowanie dzieci do tych oddziałów może odbywac się jedynie w sytuacji rezygnacji z aktualnie zajmowanego miejsca. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

2020-05-27 10:58:33

Szanowni Państwo.

Ze względów organizacyjnych, nadal działając w reżimie sanitarnym, od 1 czerwca możemy zorganizować dodatkowy 1 oddział. Będą działać trzy oddziały w następujących godzinach:

1) 7.00 - 17.00

2) 6.30 - 16.00

3) 7.30 - 17.00

Dzieci mogą przebywać w przedszkolu tylko w jednym oddziale, w związku z tym będziemy tworzyć grupy tak, aby godziny, które zostały przez Państwa zadeklarowane, pokrywały się z godzinami działania oddziałów. (Np. dziecko nie może przebywać w przedszkolu od godz. 6.30 do 16.30, bo nie ma jednego oddziału otwartego w tych godzinach.)

Ponieważ nadal może brakować miejsc dla wszystkich chętnych - bardzo proszę, aby ci rodzice, którzy chcą przyprowadzić dzieci od 1 czerwca (nie dotyczy już uczęszczających!), zapoznali się z procedurami obowiązującymi w przedszkolu oraz wypełnili ankietę w formacie pdf lub edytowalnym docx  i dostarczyli ją do jutra (czwartek, 28 maja) do godz. 14.00 na adres mailowy: dyrektor@przedszkole58gdynia.pl

Rodzice dzieci zakwalifikowanych otrzymają wiadomość z oświadczeniami, które będą musieli wypełnić i dostarczyć ma adres mailowy: dyrektor@przedszkole58gdynia.pl