Przedszkole nr 58 w Gdyni

Aktualności

2020-04-23 16:16:15

Znamy już oferty, które będa realizowane w ramach Akademii Dzielnicowej oraz Szkoły Mistrzów. 

  Nazwa zajęć Łączny koszt brutto Proponowany realizator zajęć
Akademia Dzielnicowa Mummy & Me 9 000,00 zł

Języki obce dla Wiercipiętów,
Springboard, Justyna Szymańska-Blackler,

81-578 Gdynia,

Kormorana 57

NIP 6731464177

Szkoła Mistrzów Aktywizujące metody pracy 2 400,00

Mentorzy rozwoju Niepubliczny
Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli

81-657 Gdynia

ul. Łączna 5

NIP: 1130968137

Więcej informacji  tutaj.

Program SZKOŁA MISTRZÓW

2020-04-11 09:01:45

 

Program SZKOŁA MISTRZÓW w naszym przedszkolu! falochron.jpg

Program SZKOŁA MISTRZÓW wychodzi naprzeciw potrzebom gdyńskiej kadry pedagogicznej, a także odpowiada na problemy osób szkolących, trenerów i firm szkoleniowych. Z jednej strony dedykowany jest on kadrze pedagogicznej, gdyńskim Mistrzom uczącym najmłodszych gdynian, z drugiej – Mistrzom, którzy chcą dzielić się posiadaną wiedzą i umiejętnościami właśnie z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz przedszkoli.

Na czym polega Program?

Gdynia przeznaczy dla potrzeb Programu SZKOŁA MISTRZÓW 1.000.000 zł. W ramach programu sfinansowane mogą zostać szkolenia, kursy, seminaria i warsztaty, które pozwolą na rozwój merytoryczny i budowanie nowych kompetencji wśród gdyńskiej kadry pedagogicznej w roku bieżącym oraz przyszłym.

Kto może być realizatorem działań Programu?

Program SZKOŁA MISTRZÓW angażuje osoby i firmy szkoleniowe z obszaru szeroko pojętej edukacji, które zrealizują szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Dotyczy to:

  • szkoleniowców,
  • trenerów,
  • firm zajmujących się szkoleniami.

Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji, zachęcamy do przesłania wypełnionego FORMULARZA do 16 kwietnia na adres naszego przedszkola: przedszkole@p58.edu.gdynia.pl

Jak wygląda wsparcie finansowe w Programie?

Pula środków zapewni około 5 000 godzin szkoleniowych. Płatności dla realizatorów zajęć będą dokonywane zaliczką w wysokości 50% wartości umowy do 3 dni od podpisania umowy. Druga część wynagrodzenia zostanie przekazana po realizacji zajęć.

Program potrwa do końca 2021 roku.

Harmonogram

Etap 1:   do 16 kwietnia 2020:

– składanie wniosków przez realizatorów do publicznych szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Etap 2:   do 20 kwietnia

– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich realizatorów szkoleń na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie

Etap 3:   20-30 kwietnia

– zawarcie umów: 50% wartości umowy zostanie opłacona w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, druga transza w wysokości 50% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Etap 41 września 2020 -31 grudnia 2021:

– realizacja szkoleń, warsztatów i zajęć.

Program SZKOŁA MISTRZÓW jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

Program AKADEMIA DZIELNICOWA

2020-04-10 11:24:33

falochron.jpg

AKADEMIA DZIELNICOWA w naszym przedszkolu!

Celem programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gdyni: dzieci, młodzieży i ich rodziców, poprzez wspieranie ich wszechstronnego rozwoju oraz realizację indywidualnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianej opieki i edukacji.

Realizatorem zadań może być każdy podmiot i osoba prowadząca działania w obszarze edukacji, wspomagania rozwoju i opieki nad dziećmi w gdyńskich dzielnicach.

Na czym polega Program?

Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji i opieki nad dziećmi, możecie zgłosić chęć udziału za pomocą FORMULARZA, który wypełniony należy wysłać do 16 kwietnia na adres naszego przedszkola: przedszkole@p58.edu.gdynia.pl i zaproponować działania, które chcielibyście realizować w naszej placówce.

Program potrwa do końca 2021 roku. Miasto Gdynia przeznacza na ten cel łącznie 1 000 000 zł ze swojego budżetu!

Jakie działania będą realizowane w gdyńskich szkołach w ramach Programu?

W ramach programu mogą być realizowane między innymi zajęcia edukacyjne, rytmika, spotkania z logopedą, warsztaty tematyczne, zajęcia plastyczne, sensoryczne, dedykowane dzieciom lub całym rodzinom.

Projekty będą mogły się odbywać w przedszkolach i szkołach, jak też klubach opieki oraz lokalach spełniających określone prawnie wymagania dotyczące bezpieczeństwa dzieci.

Jak wygląda wynagrodzenia za realizowane działania?

Aż 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Harmonogram:

Etap 1:   do 16 kwietnia 2020:

– złożenie wniosku

Etap 2:   do 20 kwietnia 2020:

– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich organizatorów zajęć na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie

Etap 3:   20-30 kwietnia 2020:

– zawarcie umów: 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Etap 4:   1 września 2020-31 grudnia 2021:

– realizacja zajęć

AKADEMIA DZIELNICOWA jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

Wielkanoc

2020-04-10 11:09:30

jajka3.pngKochane dzieci! Szanowni Państwo!

Już wiemy, że zbliżające się Święta Wielkanocne będą zupenie inne, niż zawsze. Pomimo wszystko, chcemy je spędzić  w zdrowiu, radości i miłości. 

Życzymy Wszystkim dużo spokoju, zdrowia, wzajemnej życzliwości, pozytywnej energii i spełnienia marzeń. Dziękujemy za miłe słowa i życzenia płynące od Państwa.

Wszyscy pracownicy Przedszkola nr 58 w Gdyni

Procedura odwoławcza

2020-03-25 16:07:11

Procedura odwoławcza

1. Rodzice mogą sprawdzić, czy dziecko zostało przyjęte do przedszkola logując się na swoje konto w systemie rekrutacji.

2. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do placówki w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji - czyli listy dzieci przyjętych. Ostateczna lista zostanie ogłoszona 8 kwietnia o godz. 15.00 - od tego dnia mają Państwo 7 dni. Odwołanie należy wysłać na adres: biuro@przedszkole58gdynia.pl

3. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez  rodzica.

4. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.

5. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

UWAGA

Najniższa ilość punktów, która umożliwiała przyjęcie dziecka do naszego przedszkola to 45.