Aktualności

Deklaracja

2018-08-08 12:56:04

Bardzo proszę o wypełnienie deklaracji dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu w r.szk. 2018-2019.

Deklaracja powyższa zastępuje dotychczasowe umowy.

Termin złożenia deklaracji - do 20 sierpnia.

Deklaracja rodzica do pobrania tutaj albo w przedszkolu.

Przerwa wakacyjna

2018-06-29 11:17:19

W czasie przerwy w pracy przedszkola w lipcu kontakt jest możliwy jedynie poprzez adres mailowy:

biuro@przedszkole58gdynia.pl

Odprowadzam sam

2018-06-22 11:40:55

Wszystkie dzieci z naszego przedszkola brały udział w akcji "Odprowadzam sam"  organizowanej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Kampania miała na celu promowanie zmiany zachowań transportowych - zachęcała dzieci - a przez nich również rodziców - do przybywania do przedszkola piechota, na rowerze lub hulajnodze. Miała również na celu przekazanie dzieciom i rodzicom, jak wiele korzyści przynosi wspólne spędzanie czasu a także uczyć prawidłowych zachowań na drodze poprzez doświadczenie, czyli obserwację.

W czasie trwania projektu mieliśmy zastawione różnorodnymi pojazdami całe wejście - ale to bardzo nas wszystkich cieszyło.

Mamy nadzieję, że dobre nawyki będą nadal utrwalane, a dzieci z równą, jak dotychczas radością, będą z animuszem podjeżdżać pod nasze przedszkole rowerkami i hulajnogami. Tym bardziej, że ich działania przyniosły wymierne rezultaty:

ZDOBYLIŚMY    P I E R W S Z E    MIEJSCE !!!!!! i nagrody:

"czek" na tysiąc złotych do wydania na gry i zabawy związane z ekologicznym transportem

spacerowego węża dla 26 dzieci

drzewko szczęścia - czyli jabłonkę "Ola", która dzieci wspólnie wkopały i ozdobiły wstążeczkami.

6184.jpg - tak wyglądało nasze wejście w czasie kampanii

6181.jpg 6182.jpg 6183.jpg

Przerwa wakacyjna

2018-06-11 10:07:30

Dot. przedszkola zastępczego w lipcu.

Rodzice mogący wydrukować umowę.

Rodziców, którzy zapisali dzieci na lipiec do zastępczego przedszkola, proszę aby pobrali umowę tutaj, wydrukowali ją w dwóch egzemplarzach, wypełnili danymi dziecka i swoimi, podpisali i przynieśli do dyrektora Przedszkola 58, najpóźniej do 15 czerwca.

Wszystkich, którzy nie mogą wydrukować umowy, proszę o zgłoszenie się do dyrektora po druki.

Dzień dziecka

2018-06-11 10:05:49

Z tak miłej okazji, jak Dzień Dziecka nasze dzieci w przedszkolu bawiły się przy muzyce. Były zabawy sportowe, quizy muzyczne i konkursy tańca. Wszyscu otrzymali różnorodne nagrody, tak chętnie widziane przez dzieci oraz drobne prezenty. Zabawy prowadził jeden z członków teatrzyku "Koperek i Kminek".

Dziękujemy bardzo Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom za zafundowanie zabawy i upominków!!!

06181.jpg 06182.jpg

Rodzinny Piknik Żeglarski

2018-06-07 12:26:51

Zapraszamy do Udziału w Rodzinnym Pikniku Żeglarskim. Szczegóły tutaj.

Lipiec

2018-06-07 09:24:10

Dot. przedszkola zastępczego w lipcu.

Rodzice mogący wydrukować umowę.

Rodziców, którzy zapisali dzieci na lipiec do zastępczego przedszkola, proszę aby pobrali umowę tutaj, wydrukowali ją w dwóch egzemplarzach, wypełnili danymi dziecka i swoimi, podpisali i przynieśli do dyrektora Przedszkola 58, najpóźniej do 15 czerwca.

Wszystkich, którzy nie mogą wydrukować umowy, proszę o zgłoszenie się do dyrektora po druki.

Klauzula informacyjna RODO

2018-05-28 14:07:01

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 58 w Gdyni z siedzibą przy ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23, 81-577 Gdynia, tel. 58 380 18 14, adres e-mail: biuro@przedszkole58gdynia.pl
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: iodo@przedszkole58gdynia.pl
 • Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 • Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 • Mają Państwo prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
  • w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 • Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 • Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są konsekwencje braku podania danych.
 • Odbiorcą podanych przez Państwa danych osobowych są:
  • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach obowiązków służbowych
  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 • Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Przerwa wakacyjna

2018-04-23 13:07:22

Uprzejmie informuję, że w 2018r. przerwa w pracy przedszkola jest w lipcu. Zgodnie z § 7 umowy, rodzice, którzy korzystają z przerwy nie wnoszą opłat za korzystanie z przedszkola.

Rodzice, którzy nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki w tym miesiącu proszeni są o jak najszybszy kontakt z dyrektorem przedszkola.

Zgodnie z § 8 umowy - w uzasadnionych przypadkach, w okresie przerwy w pracy przedszkola, ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola, dyrektor wskaże przedszkola, które w porozumieniu i za zgodą rodzica zapewnią dziecku świadczenia. Koszty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu, ponoszone są wg zasad obowiązujących w danej placówce.

Zabawki

2018-04-23 10:53:46

Dzięki Państwa ofiarności kupiliśmy bardzo wiele zabawek - wystarczyło zarówno na kukiełki i kostiumy do kącików teatralnych oraz na zabawki do piaskownicy.

A oto, co kupiliśmy:

Pacynki:

Policjant, lekarz, mechanik, strażak, prawnik, fryzjerka, nauczycielka, pielęgniarka, kucharz, listonosz

Kostiumy:

Strażak, policjant, pielęgniarka, kucharz, kierowca Formuły I, inżynier

Duży zestaw do piasku:

5 szt. młynków 
10 szt. wiaderek 
10 małych łopatek 
10 dużych łopatek 
30 szt. różnych foremek 
10 szt. grabek ,

 mały zestaw do piasku:

5 szt. konewek 
5 wiaderek 
5 małych łopatek 
15 szt. różnych foremek 
5 szt. grabek 

A ponadto: łopatki, grabie, różnorodne foremki do piasku:  zamek, lody, stopy, dłonie, pojazdy i inne atrakcyjne formy.

Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom!!!

20180420_132209.jpg

Kiermasz Wielkanocny

2018-04-09 13:52:45

Kiermasz Wielkanocny zakończył sie niebywałym sukcesem finansowym. Dzięki Państwa ofiarności Rada Rodziców zdobyła dodatkowe fundusze na zakup pomocy do kącików teatralnych. 

DZIĘKUJEMY BARDZO SERDECZNIE WSZYSTKIM BIORĄCYM UDZIAŁ W KIERMASZU, PRZEDE WSZYSTKIM DZIECIOM - KTÓRE WRAZ Z NAUCZYCIELAMI WYKONAŁY PRZEŚLICZNE OZDOBY WIELKANOCNE!!!

PKW.png

Wielkanoc

2018-03-29 13:58:50

wielkanoc.jpg

Życzymy wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych spokojem, nadzieją i miłością oraz wielu sympatycznych chwil w czasie spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Rekrutacja na nowy rok szkolny

2018-03-23 11:20:02

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z faktem, iż wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 zadeklarowało tyle osób, ile jest miejsc w przedszkolu, placówka obecnie nie dysponuje wolnymi miejscami i nie będzie prowadziła rekrutacji na nowy rok szkolny.

Na potrzeby rekrutacji do pozostałych przedszkoli w Gdyni, w poniedziałek 26 marca o godz. 9.00 zostanie uruchomiona strona www.gdynia.pl/rekrutacja 

 

 

WIOSNA!!!!

2018-03-21 12:33:17

Zawitała do nas W I O S N A !!!

Dzieci śpiewająco i grając głośno na instrumentach pożegnały ZIMĘ, przywołując WIOSNĘ.

Chodziły po całym osiedlu i wołały słoneczko... które zresztą na takie zawołanie po prostu wyjrzało zza chmur.

A Marzanny??? Zostały na płocie i pilnują, aby u nas zawsze było słoneczna i ciepła atmosfera!

03182.jpg  03182a.jpg 03182b.jpg

Deklaracje

2018-03-19 10:18:51

Szanowni Państwo.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę wszystkich chętnych, o jak najszybsze złożenie "Deklaracji o kontynuacji nauki wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu".

Jeżeli ktoś nie chce złożyć w/w deklaracji, bardzo proszę o poinformowanie o tym fakcie nauczycieli w grupie lub bezpośrednio dyrektora, również jak najszybciej.

Deklaracja o kontynuacji

2018-03-12 14:49:53

Ilość wolnych miejsc w naszej placówce na nowy rok szkolny 2018/2019 zostanie określona po złożeniu przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego u nas. Rodzice składają w/w deklarację w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 19 marca, tak aby rekrutacja mogła rozpocząć się, zgodnie z harmonogramem, 26 marca br.

W zakładce "DO POBRANIA" znajduje się DEKLARACJA kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu. Moga Państwo pobrać ją i złożyć u nauczycieli w grupie swojego dziecka.

Nieprzekraczalnym terminem złożenia w/w deklaracji jest 23 - 03 - 2018r., godz. 12.00.

Jednocześnie informuję, że brak złożonej deklaracji powoduje, że dziecko nie będzie mogło uczęszczać do naszego przedszkola od września b.r.

Jednocześnie proszę wszystkich rodziców, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało na religię od nowego roku szkolnego o pobranie odpowiedniego "Oświadczenia...", które również znajduje się w zakładce "DO POBRANIA". Oświadczenia również należy składać do nauczycieli w grupach. 

Zarówno DEKLARACJE, jak i OŚWIADCZENIA można będzie otrzymać od nauczycieli od 19 marca (poniedziałek).

Teatr w marcu

2018-03-12 14:14:38

Pierwszy teatrzyk w przedszkolu był prawdziwym wydarzeniem. Przyjechał do nas Teatrzyk Qufer z bardzo sympatycznym przedstawieniem o Królewnie Śnieżce. Wszystkim się bardzo podobało, tym bardziej, że chętne dzieci brały udział w występie. Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za możliwość obejrzenia przedstawienia.

031.jpg  031a.jpg

Straż Miejska w przedszkolu

2018-02-26 12:39:53

Nasze Przedszkole, jako najmłodsze w Gdyni, zostało wybrane jako pierwsze w tym roku do przedstawienia przez Gdyńską Straż Miejską programu bezpieczeństwa na drodze "KOŁA STOP - ROBISZ KROK".

Program adresowany jest m.in. do najstarszych grup w przedszkolach, u nas w zajęciach wzięła udział grupa TURYSTÓW. Dzieci światnie się bawiły, ucząc się jednocześnie zasad ruchu przeznaczonych dla pieszych.

Relacja z tego spotkania jest na stronie www.gdynia.pl

Bardzo dziękujemy Pani Iwonie Pol ze Straży Miejskiej oraz Pani Jadwidze Wachulik z Wydziału Edukacji Urzedu Miasta Gdyni za wytypowanie naszego przedszkola do udziału w tych arcyciekawych zajęciach.

A rodziców wraz z dziećmi zapraszamy do wspólnej zabawy i rozwiązania quizu przygotowanego przez AUTOCHODZIK.

ach1 (1).png  ach1 (2).png

Ubezpieczenie

2018-02-07 08:44:23

Dzieci ubezpieczone są w firmie WARTA, nr polisy: 908563219846, wariant II, suma ubezpieczenia 10 000 zł.

Ogólne warunki ubezpieczenia zamieszczone są w dziale "Do pobrania".

Rekrutacja 2018/2019

2018-02-07 07:43:57

Na stronie gdynia.pl ukazała się informacja dotycząca rekrutacji do gdyńskich przedszkoli. Określono terminy postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria brane pod uwagę w tymże postepowaniu. Zachęcamy do zapoznania się z tymi wiadomościami tutaj.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 153 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli  przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu. 

Ilość wolnych miejsc w naszej placówce zostanie określona po złożeniu przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego u nas. Rodzice składają w/w deklarację w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 19 marca, tak aby rekrutacja mogła rozpocząć się, zgodnie z harmonogramem, 26 marca b.r.

Numer telefonu do przedszkola nr 58

2018-01-13 21:37:49

Uprzejmie informujemy, że nieobecność dzieci w przedszkolu należy zgłosić

najpóźniej do godziny 7.45 pod numer telefonu:

+48 58 380 18 14

albo adres mailowy:

intendent@przedszkole58gdynia.pl

 

Uroczystość rozpoczęcia działalności Przedszkola nr 58

2018-01-13 21:37:38

Szanowni Państwo

Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia działalności Przedszkola nr 58 w Gdyni w dniu 2 stycznia o godz. 10.30

Jednocześnie informuję, że dzieci rozpoczynają zajęcia 3 stycznia, w godzinach zawartych w umowie. Ze względów organizacyjnych oraz bezpieczeństwa, dzieci, które są zapisane na dzień 2 stycznia, bardzo prosimy o przyprowadzenie do przedszkola najpóźniej o godz. 8.00.

W dniu 3 stycznia prosimy Państwa o przyniesienie następujących rzeczy do przedszkola:

 • buciki na zmianę;
 • bieliznę na przebranie;
 • dzieci urodzone w 2014r.: pościel (duży koc obleczony w poszewkę) i małą poduszkę oraz piżamę;
 • 2 książeczki do czytania dla dzieci, takie, jakie lubią państwo im czytać, (i do zostawienia w przedszkolu!);

oraz najważniejsze:
DOBRY HUMOR I POZYTYWNE NASTAWIENIE

Zapraszamy!!!

Podpisywanie umów z dyrektorem Przedszkola nr 58

2018-01-13 21:37:28

Postępowanie dla osób mających dostęp do Internetu i drukarki

 1. Proszę wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach.
 2. Wypełnić je wpisując:
  1. Dane dziecka
  2. Dane rodziców
  3. Podpisy na ostatniej stronie – koniecznie obojga rodziców (chyba, że są to rodzice samotnie wychowujący dziecko)
  4. Oraz parafki na pozostałych stronach
 3. Następnie należy określić, w jakich godzinach dziecko będzie chodziło do przedszkola. Należy przy tym pamiętać o następujących zasadach:
  1. wszystkie dzieci w przedszkolu będą realizowały podstawę programową w godzinach od 8.00 do 13.00 – czyli w tych godzinach ich obecność jest obowiązkowa, zaś pobyt wówczas jest bezpłatny, w związku z tym dziecko najpóźniej może być zapisane od godz. 8.00
  2. przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00.
 4. Przeliczyć, ile godzin dziecko będzie przebywało w przedszkolu, np.:
  1. od 7.00 do 16.30, czyli – 9,5 godzin
  2. od 6.30 do 15.30 czyli – 9 godzin
  3. od 8.00 do 17.00 czyli – 9 godzin itp.
 5. Znaleźć załącznik nr 1 z odpowiednią ilością godzin, wydrukować go w dwóch egzemplarzach, wypełnić je i podpisać oba (oboje rodzice).
 6. Wydrukować druk: „Istotne dane” – wypełnić i podpisać.
 7. Wydrukować druk „Informacje o dziecku” – wypełnić i podpisać.
 8. Dostarczyć wypełnione i podpisane przez oboje rodziców umowy i druki wg następującego harmonogramu:

  18 grudzień (poniedziałek) Godzina Nazwiska zaczynające się od liter 19 grudzień (wtorek) Godzina Nazwiska zaczynające się od liter
  8.00 – 9.00 A – E 8.00 – 9.00 T – Ż
  9.00 – 10.00 G – J 9.00 – 10.00 S – Ś
  10 00 – 11 00 Ka – Kr 10 00 – 11 00 Pi – R
  11.00 – 12.00 Ku – Me 11.00 – 12.00 Mi – Pe
  12.00 – 13.00 Mi – Pe 12.00 – 13.00 Ku – Me
  13.00 – 14.00 Pi – R 13.00 – 14.00 Ka – Kr
  14.00 – 15.00 S – Ś 14.00 – 15.00 G – J
  15.00 – 16.00 T – Ż 15.00 – 16.00 A - E


Osoby, które nie mają dostępu do Internetu i drukarki proszone są o przyjście w terminie zgodnie ze swoim nazwiskiem, będą mogły wówczas wypełnić umowę na miejscu.