Ważne informacje

 • W 2024r. przedszkole ma przerwę wakacyjną w sierpniu.
 • Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach od 6:00 do 17:00.
 • Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby dorosłe, zapewniające im bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.
 • Grupy są otwarte dla dzieci w następujących godzinach:
   • Morscy Odkrywcy, w sali Las w godz. 7.00 – 16.00
   • Marynarze, w sali Łąka w godz. 6.30 – 16.30
   • Ratownicy, w sali Plaża w godz. 7.00 – 16.00
   • Koniki Morskie, w sali Morze w godz. 7.30 – 16.30
   • Rybki, w sali Port w godz. 7.00 – 17.00
   • Żeglarze, w sali Miasto w godz. 6.00 – 16.00
 • Numer konta dla opłat za wyżywienie: 

44 1020 4900 0000 8702 3096 4570

 • Numer konta dla opłat za świadczenia przekraczające 5 godzin dziennie:

20 1020 4900 0000 8002 3096 4569

 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie.  Zwrot za pierwszy dzień nieobecności dziecka przysługuje w przypadku zgłoszenia absencji do godz. 15.00 poprzedniego dnia.
 • Kancelaria przedszkola czynna jest codziennie w godzinach od 10:00-14:00, w poniedziałki do godziny 16:30.
 • W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje, po uprzednim umówieniu się codziennie od 12.00 do 13.00, a ponadto w poniedziałki od 15.30 do 16.30.

 Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Nr 58 regulują następujące przepisy:

Uchwała nr LVII/1772/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2023 zmieniająca Uchwałę nr 10/316/19 z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

 W/w uchwała określa koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przekraczających zakres pięciu godzin dziennie, w których zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wysokości 1,30 za każdą rozpoczęta godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata obejmuje dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Zarządzenie nr 5904/22/VIII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28-12-2022r. zmieniające Zarządzenie nr 4062/21/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie: akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni oraz

 Zgodnie z w/w Zarządzeniem opłaty za spożywane posiłki wynoszą odpowiednio:

 trzy posiłki: 11,90 zł, w tym:

 •    śniadanie - 30% dziennej stawki żywieniowej, tj. 3,57 zł
 •    obiad - 50% dziennej stawki żywieniowej, tj. 5,95 zł 
 •    podwieczorek - 20% dziennej stawki żywieniowej, tj. 2,38 zł