Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

https://bip.um.gdynia.pl/zamowienia-publiczne-15,7563/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2024,593783