Rada rodziców

Rok szkolny 2023/2024

Skład Rady Rodziców:

Wioleta Emmanuel Nnabue - grupa Rybki, przewodnicząca i skarbnik RR

Ewa Jelińska - grupa Marynarze, zastępca przewodniczącej

Magdalena Bednarek - grupa Bursztynki, członek RR

Małgorzata Kąkol - grupa Tropiciele, członek RR

Angelika Siemaszko - grupa Żeglarze, członek RR

Sylwia Tobiasz - grupa Odkrywcy, członek RR

 

Rok szkolny 2022/2023

Prośba od Rady Rodziców 

Drodzy rodzice,

Z radością informujemy, że od tego roku powróciła możliwość organizacji regularnych wydarzeń edukacyjno-kulturalnych dla dzieci z naszego przedszkola. Przedsięwzięcia te będą koordynowane przez Radę Rodziców. 
Wprowadziliśmy więc składki na ten cel, które będą zbierane przez skarbników poszczególnych grup.
 
Składka na Radę Rodziców miesięcznie wynosi 40 zł, z tej kwoty opłacane będą:
 
  • dodatkowy angielski - 12 zł 
  • rytmika - 12 zl
  • comiesięczne teatrzyki, warsztaty lub inne atrakcje - min. 7 zł
  • dodatkowe wydatki typu ręczniki papierowe, nagrody za konkursy itd. - 9 zł. 
 
Aby te wszystkie zajęcia mogły się odbywać, a wydatki być pokrywane, zachęcamy każdego rodzica do regularnego opłacania składek.
 
Rada Rodziców, w następującycm składzie:
Wioleta Emmanuel Nnabue, grupa Ratownicy - przewodnicząca RR
Sylwia Szumielewicz - Tobiasz, grupa Odkrywcy - wiceprzewodnicząca RR
Paula Nowakowska, grupa Rybki - skarbnik RR
Ewa Jelińska, grupa Marynarze
Dagmara Nikulin, grupa Koniki Morskie
Aleksandra Bryl, grupa Żeglarze