Przedszkole nr 58 w Gdyni

Nazwa sali - Łąka

Grupa dzieci - MARYNARZE

kontakt: laka@przedszkole58gdynia.pl

Nauczyciele:

nauczyciel kontraktowy, mgr Paulina Ślepecka
nauczyciel kontraktowy, mgr Joanna Karsznia

Woźna oddziałowa - Iwona Kolatowska

OPŁATY

Proszę wyszukać w dokumencie rubrykę z ID swojego dziecka oraz dokonać opłat zgodnie z wyliczoną wysokością i w określonym w ostatniej kolumnie terminie. Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka widnieje w nawiasie przy numerach rachunku!

Opłaty za wrzesień 2021 tutaj. Proszę o wpłacanie kwoty w nawiasach przy nr kont, kwoty ze znakiem minus stanowią nadpłatę (nie należy ich wpłacać).

****************************************************************************************************************************

Wrzesień 2021
Zamierzenia, wierszyki, piosenki

Wesoły powrót do przedszkola

powrot_do_przedszkola