Nazwa sali - Las

 Grupa dzieci - MARYNARZE

kontakt: marynarze@p58.edu.gdynia.pl

Nauczyciele:

nauczyciel mianowany, mgr Paulina Ślepecka

nauczyciel dyplomowany, mgr Mariola Basińska

nauczyciel dyplomowany, Iwona Kierończyk

Pomoc nauczyciela - Joanna Skręta

woźna oddziałowa - Joanna Walczak

OPŁATY

Opłaty za styczeń 2024 tutaj.

Proszę wyszukać w dokumencie rubrykę z ID swojego dziecka oraz dokonać opłat zgodnie z wyliczoną wysokością i w określonym w ostatniej kolumnie terminie. Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka widnieje w nawiasie przy numerach rachunku!
Proszę o wpłacanie kwoty w nawiasach przy nr kont, kwoty ze znakiem minus stanowią nadpłatę (nie należy ich wpłacać).

WAŻNE!   W tytule proszę podać nazwisko i imię dziecka oraz nazwę grupy.