Przedszkole nr 58 w Gdyni

Nazwa sali - Las

Grupa dzieci - ŻEGLARZE

kontakt: las@przedszkole58gdynia.pl

Nauczyciele:

nauczyciel kontraktowy, mgr Anna Piskulak

nauczyciel dyplomowany, Iwona Kierończyk

Pomoc nauczyciela - Joanna Skręta

woźna oddziałowa - Joanna Walczak

OPŁATY

Proszę wyszukać w dokumencie rubrykę z ID swojego dziecka oraz dokonać opłat zgodnie z wyliczoną wysokością i w określonym w ostatniej kolumnie terminie. Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka widnieje w nawiasie przy numerach rachunku!

Opłaty za pobyt stały w czerwcu płatne w lipcu 2021 tutaj. W lipcu proszę nie wpłacać opłat za wyżywienie!

Tematy kompleksowe oraz założenia programowo – wychowawcze w grupie Żeglarzy

Czerwiec 2021r

Tematy kompleksowe:

 1. Niby tacy sami, a jednak inni
 2. Wakacyjne podróże
 3. Pożegnania nadszedł czas
 4. Las

Założenia programowo – wychowawcze:

- przekształcanie figur w rysunki, np. koła – w słońce, linii ukośnej – w górę itp.

- słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów,

- odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,

- rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,

- wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach,

- rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych,

- poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki,

- omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu,

- przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

- uczestniczenie we wspólnych zabawach,

- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,

- obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów,

- malowanie: palcami, dłonią, pędzlem, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.


Tematy kompleksowe oraz założenia programowo – wychowawcze w grupie Żeglarzy na maj 2021r

Tematy kompleksowe:

 1. Moja ojczyzna
 2. Moja miejscowość, mój region
 3. Łąka w maju
 4. Rodzina

Założenia:

 • określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto)
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską
 • poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli
 • rysowanie kredkami
 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny
 • układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.

 

Scenariusz zajęć 16.04.

Scenariusz zajęć 15.04.

pomoce

 

 

Scenariusz zajęć 14.04.

 

Scenariusz zajęć 13.04.

pomoce

 

Scenariusz zajęć 12.04.

pomoce 

Scenariusz zajęć 09.04.

 

 

Scenariusz zajęć 08.04.

karta pracy

 

Scenariusz zajęć 07.04.

karta pracy

Scenariusz zajęć 06.04.

KWIECIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Wiosenne powroty
 2. Wiosna na wsi
 3. Dbamy o przyrodę

Założenia programowo – wychowawcze:

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd)
 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
 • układanie figur, patyczków, klocków według podanego wzoru
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętania tekstu i melodii
 • poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych)
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk
 • poznawanie sposobów ochrony środowiska.

ŻYCZENIA

 

Scenariusz zajęć 02.04.

szablony

pomoce 1

pomoce 2

pomoce 3

 

 

 

Scenariusz zajęć 01.04. 

pomoce

   

Scenariusz zajęć 31.03.

pomoce1 31.03.

pomoce2 31.03.

    

Scenariusz zajęć 30.03.

pomoce 30.03.

 

Scenariusz zajęć 29.03.

Opowiadanie 29.03.

 

      

 

 

         

 

MARZEC

Tematy kompleksowe:

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny
 2. Zwierzęta naszych pól i lasów
 3. Marcowa pogoda

Założenia programowo – wychowawcze:

 • poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych,
 • obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej,
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną,
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • uczestniczenie w pracach dorosłych, dbających o rośliny w ich otoczeniu (np. pomoc przy podlewaniu roślin doniczkowych),
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu,
 • rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych,
 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).

LUTY

Tematy kompleksowe:

 1. Gdynia – moje miasto!
 2. Ale KOSMOS!

Założenia programowo – wychowawcze:

 • słuchanie opowiadań o Gdyni („Koronkowa parasolka z Gdyni”, „Co latarnia widziała”, „Gdyńskie wędrówki kota Antoniego”)
 • poznanie i nazywanie rozpoznawalnych i charakterystycznych miejsc dla naszego miasta
 • rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu
 • zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa
 • rozwijanie funkcji sensoryczno-motorycznych
 • oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji
 • przyswajanie nazw: wszechświat, planety, Ziemia, Księżyc
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • opowiadanie o obrazkach przestawiających różne sytuacje
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów

piosenka 23 Morskie przygody - YouTube 

"Morskie przygody"

sł.: U. Piotrowska
muz.: M. Mielnicka-Sypko

1. Już od dawna o tym marzę ,
żeby dzielnym być żeglarzem.
i popłynąć w świat nieznany,
przez trzy wielkie oceany,
przez trzy wielkie oceany.

2. Może spotkam gdzieś syrenkę
i zaśpiewam z nią piosenkę.
Latającą znajdę rybę ,
pogawędzę z wielorybem,
pogawędzę z wielorybem.

3. Ponurkuję z morskim żółwiem,
bo nurkować bardzo lubię ,
a rekina minę grzecznie,
bo to zwierzę niebezpieczne,
bo to zwierzę niebezpieczne.

4. A gdy mama do mnie powie
Czas, by wrócił twój żaglowiec,
zaraz wrócę, daję słowo
i popłynę jutro znowu,
i popłynę jutro znowu.

STYCZEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Mijają dni, miesiące, lata
 2. Zima i zwierzęta
 3. Babcia i dziadek
 4. Teatr

Założenia programowo - wychowawcze:

- uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela

- odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu

- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich

- rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli

- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok

- słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii

- nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia

- przedstawianie krótkiego programu artystycznego - występowanie w krótkich montażach słowno-muzycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka

- odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych

- wyzwalanie twórczej ekspresji i rozwijanie wyobraźni

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie (szukanie kompromisu, branie odpowiedzialności za efekt końcowy wspólnych działań.

 

GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat

2. Idzie zima ze śniegiem

3. W oczekiwaniu na Święta

4. W Świątecznym nastroju

Założenia programowo - wychowawcze:

- poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat

- skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela

- układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela

- rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie

- liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika

- uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

„Ho, ho, ho"- piosenka

1. Zaprzęg Mikołaja dziś wyruszył w świat

renifery łapią w noski swoje wiatr.

I gdy tak przez mleczną drogę sobie mkną

to Mikołaj nuci znów piosenkę swą.

 Ref.: Ho, ho, ho, ho, ho, ho wszystkie dzieci znam.

Ho, ho, ho, ho, ho, ho każdemu coś dam.

Ho, ho, ho, ho, ho, ho bardzo kocham was.

Ho, ho, ho, ho, ho, ho przybędę na czas.

2. Czasem strąca kilka małych srebrnych gwiazd

    by rozświetlić zbliżający się już zjazd

  i gdy kat przez mleczna drogę sobie mkną

 to Mikołaj nuci znów piosenkę swą.

ref   Ho, ho ….

 3. Widać miasto więc zwolniły nieco bieg,

pod saniami trzeszczy biały, zimny śnieg.

Zatrzymały się już pierwszy widać dom,

a Mikołaj nuci znów piosenkę swą.

 Ref.: Ho, ho, ho, ho, ho, ho wszystkie dzieci znam.

Ho, ho, ho, ho, ho, ho każdemu coś dam.

Ho, ho, ho, ho, ho, ho bardzo kocham was.

Ho, ho, ho, ho, ho, ho przybędę na czas.

 

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

1. Wszędzie woda.

2. Polska - moja ojczyzna.

3. Moje prawa i obowiązki.

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

Założenia programowo - wychowawcze:

- przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie

- przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych

- uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela

- porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)

- zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek

- kształtowanie świadomości obywatelskiej

- nabycie wiadomości o swoim regionie, mieście

- kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych.

Piosenka:

"Jestem Polką i Polakiem"

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdański
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty
/2x

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Idzie jesień... a) przez ogród i sad b)do zwierząt
  1. Co z czego otrzymujemy
  2. Idzie jesień… z deszczem

Założenia programowo - wychowawcze:

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw;

- uczestniczenie we wspólnych zabawach;

- słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii;

- uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;

- uczestniczenie w zabawach ruchowych:

 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.

Piosenka:

"Jestem ZUCH"

Jestem zuch, jestem zuch!
Tu mam głowę, a tu brzuch.
Klaszczę w ręce:ram,tam,tam!
I "Dzień dobry" mówię Wam!

Jestem zuch, jestem zuch!
Tu mam nosek, a tu brzuch.
Klaszczę w ręce:ram,tam,tam!
I "Dzień dobry" mówię Wam!

 

 

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. To jestem ja, a to moje przedszkole.
 2. Moja droga do przedszkola
 3. Idzie jesień.

Założenia programowo - wychowawcze:

- poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy;

- nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.);

- porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek);

- słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii;

- uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.

Piosenka: 

"Jesień"

1. Dzisiaj od rana jesień czarowała,
w parku i w lesie dary rozdawała.
 
Ref. Jesień, jesień, jesień z wiatrem zatańczyła,
liście złote i brązowe wszędzie rozrzuciła.
 
2. W kolczastych czapkach kasztany spadają,
śmieją się dzieci, w trawie ich szukają.
 
Ref. Jesień, jesień...
 
3. Cała w koralach, piękna jarzębina
z wesołym wiatrem taniec rozpoczyna.
 
Ref. Jesień, jesień...
 
Nasze prace:

 

Drodzy Rodzice!

Zaczynamy wspólną przygodę! Trochę inaczej niż to do tej pory bywało, ale mimo przeszkód nie zabraknie wspaniałych chwil z uśmiechem na twarzy :) 

Ponieważ nadal pracujemy w reżimie sanitarnym, obowiązywać nas będą pewne nietypowe zasady. Proszę uważnie przeczytać poniższe informacje.

Grupa "Żeglarzy" pracuje w godzinach 07:00 - 16:00. Dzieci przyprowadzają Państwo najpóźniej do godziny 08:15, a odbierają najpóźniej o godzinie 16:00, przy czym najwcześniej odebrać dziecko można o godzinie 14:30.

W poniedziałek 31.08. odbędzie się spotkanie z Rodzicami według harmonogramu rozpisanego w "Aktualnościach". Podczas spotkania szczegółowo objaśnię funkcjonowanie grupy przedszkolnej oraz zasady naszej współpracy. 

1 września (lub na spotkanie organizacyjne 31.08.) proszę przynieść dla dziecka:

- kapcie,

- ubranie na zmianę w worku (min. dwie zmiany),

- bidon z wodą,

- dokumenty niezbędne do pozostawienia dziecka w placówce (procedury covid, zgody, upoważnienia),

- śpiworek,

- piórnik z kredkami,

- chusteczki mokre oraz 2 kartoniki chusteczek suchych,

- teczkę do prac plastycznych (A4 na gumkę).

WSZYSTKIE RZECZY MUSZĄ BYĆ PODPISANE!

NIE przynosimy: piżamy, szczotki, kubka, pasty do zębów, szczotek do włosów.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji :)

Do zobaczenia!

Nauczyciel grupy Żeglarzy

Anna Piskulak