Przedszkole nr 58 w Gdyni

Nazwa sali - Miasto

Grupa dzieci - Delfinki

Nauczyciele:

Nauczyciel mianowany: mgr Alicja Wasielewska

Nauczyciel kontraktowy: mgr Joanna Krynicka

Woźna oddziałowa: Marzena Wendt

OPŁATY

Proszę wyszukać w dokumencie rubrykę z ID swojego dziecka oraz dokonać opłat zgodnie z wyliczoną wysokością i w określonym w ostatniej kolumnie terminie.

Opłaty za luty 2021 tutaj.

KONTAKT :  miastoprzedszkole@gmail.com

Luty: 

Tematy kompleksowe: 

- Gdynia moje miasto 

- Nie jesteśmy sami w kosmosie

- Zawody 

Założenia programowo - wychowawcze 

rozwijanie mowy i myślenia 

- rozwijanie percepcji słuchowej, sprawności manualnej i ruchowej 

- rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce

- reagowanie na ustalone sygnały 

- rozwijanie umiejętności matematycznych 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej 

- wzmacnianie patriotyzmu lokalnego 

- rozwijanie zainteresowania historią własnego miasta 

- dostarczanie wiadomości na temat układu słonecznego 

- zeznajomienie ze środkami transportu

- poszerzanie zasobów wiedzy dzieci dotyczącej zawodów 

 

 

 

 

STYCZEŃ:

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

- Mijają dni, miesiące lata

- Zima i zwierzęta 

- Babcia i dziadek

- Jak wyglądał świat przed milionami lat?

Założenia programowo - wychowawcze:

- rozwijanie mowy i myślenia

- rozwijanie percepcji słuchowej, sprawności manualnej i ruchowej

- rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce

- reagowanie na ustalone sygnały

- rozwijanie umiejętności matematycznych

- rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej 

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość

- opanawanie tekstu melodii nowej piosenki 

- rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim

- wzbogacanie wiedzy na temat warunków panującym w prehistorycznym lesie

- wykorzystywanie nowych efektów dzwiękowych 

- budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemii

- dostrzeganie upływu czasu

- poznawanie występujących w przyrodzie następst: dni i nocy oraz pór roku

- kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych 

- tworzenie podkładu muzycznego do piosenki z użyciem instrumentów 

- zachęcanie do spedzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem 

WIERSZYK I PIOSENKA NA STYCZEŃ:

piosenka i wierszyk na styczeń

GRUDZIEŃ: 

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

- Projekt emocje 

- Idą święta

- Idzie zima ze śniegiem

Założenia progamowo - wychowawcze:

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami

- kształtowanie umiejętności kształtowania i nazywania uczuć

- rozwijanie sprawności ruchowych 

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie

- rozwijanie wyobrazni i ekspresjii twórczych

- nabywanie przez dzieci umiejętności mówienia - nie

- kształtowanaie więzi z własną miejscowością i jej mieszkańcami

- dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy 

- poznawanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

- zachęcanie do wspólnego świętowania uroczystości przedszkolnych 

piosenka i wierszyk na grudzień

LISTOPAD

TEMATY KOMPLEKSOWE:

MOJA RODZINA

- MÓJ DOM

- MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

- MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - WYCHOWAWCZE:

- rozwijanie członków bliższej rodziny i dalszej, wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie,

- rozwijanie percepcji słuchowej, sprawności manualnej i ruchowej,

- rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,

- reagowanie na ustalone sygnały,

- rozwijanie umiejętności matematycznych,

- rozwijanie koordynacji słuchowo - ruchowej,

- rozwijanie koordynacji słuchowo - ruchowej,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,

- utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka,

- stworzenie sytuacji sprzyjających adaptacji, poznaniu siebie i poczucia bezpieczeństwa, 

- opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki, 

- zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania, 

- poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw, 

- zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania, 

- kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej.

piosenka i wierszyk na listopad

PAŹDZIERNIK 

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

- IDZIE JESIEŃ PRZEZ OGRÓD I SAD

- IDZIE JESIEŃ DO ZWIERZĄT

- CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY ?

- IDZIE JESIEŃ Z DESZCZEM 

Założenia programowo - wychowawcze:

- rozpoznawanie i nazywanie wyglądu owoców

- rozwijanie sprawności rachunkowych

- nazywanie gatunków drzew

- wykonywanie piosenki z układem ruchowym

- nazywanie wybranych owoców i warzyw, określanie, które występują w Polsce 

- dzielenie nazw zwierząt na sylaby

- tworzenie wiewórki z orzechem

- wymienia poszczególne etapy powstawania mąki

- nazywanie zjawisk atmosferycznych

piosenka i wierszyk na październik