Przedszkole nr 58 w Gdyni

Nazwa sali - Miasto

Grupa dzieci - Delfinki

Nauczyciele:

Nauczyciel mianowany: mgr Alicja Wasielewska

Nauczyciel kontraktowy: mgr Joanna Krynicka

Woźna oddziałowa: Marzena Wendt

OPŁATY

Proszę wyszukać w dokumencie rubrykę z ID swojego dziecka oraz dokonać opłat zgodnie z wyliczoną wysokością i w określonym w ostatniej kolumnie terminie.

Opłaty za październik tutaj.

KONTAKT : miasto@przedszkole58gdynia.pl

PAŹDZIERNIK 

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

- IDZIE JESIEŃ PRZEZ OGRÓD I SAD

- IDZIE JESIEŃ DO ZWIERZĄT

- CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY ?

- IDZIE JESIEŃ Z DESZCZEM 

Założenia programowo - wychowawcze:

- rozpoznawanie i nazywanie wyglądu owoców

- rozwijanie sprawności rachunkowych

- nazywanie gatunków drzew

- wykonywanie piosenki z układem ruchowym

- nazywanie wybranych owoców i warzyw, określanie, które występują w Polsce 

- dzielenie nazw zwierząt na sylaby

- tworzenie wiewórki z orzechem

- wymienia poszczególne etapy powstawania mąki

- nazywanie zjawisk atmosferycznych

piosenka i wierszyk na październik