Przedszkole nr 58 w Gdyni

Nazwa sali - Miasto

Grupa dzieci - ŻEGLARZE

Nauczyciele:

Nauczyciel kontraktowy: mgr Anna Piskulak

Nauczyciel mianowany: mgr Alicja Wasielewska

Woźna oddziałowa: Marzena Wendt

OPŁATY

Proszę wyszukać w dokumencie rubrykę z ID swojego dziecka oraz dokonać opłat zgodnie z wyliczoną wysokością i w określonym w ostatniej kolumnie terminie. Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka widnieje w nawiasie przy numerach rachunku!

Opłaty za wrzesień 2021 tutaj. Proszę o wpłacanie kwoty w nawiasach przy nr kont, kwoty ze znakiem minus stanowią nadpłatę (nie należy ich wpłacać).