Nazwa sali - Morze

Grupa dzieci - BURSZTYNKI

kontakt: bursztynki@p58.edu.gdynia.pl

Nauczyciele:

nauczyciel kontraktowy, mgr Justyna Kamerka
nauczyciel mianowany, mgr Joanna Karsznia

Woźna oddziałowa: Anna Jędruszewska

OPŁATY

Opłaty za sierpień 2023 tutaj.

Proszę wyszukać w dokumencie rubrykę z ID swojego dziecka oraz dokonać opłat zgodnie z wyliczoną wysokością i w określonym w ostatniej kolumnie terminie. Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka widnieje w nawiasie przy numerach rachunku!
Proszę o wpłacanie kwoty w nawiasach przy nr kont, kwoty ze znakiem minus stanowią nadpłatę (nie należy ich wpłacać).

WAŻNE!   W tytule proszę podać nazwisko i imię dziecka oraz nazwę grupy.

               

Wrzesień

Zamierzenia

Na straganie.
Na straganie

Prace Supersmyków.
Prace Supersmyków