Przedszkole nr 58 w Gdyni

Nazwa sali - Plaża

Grupa dzieci - RATOWNICY

kontakt: plaza.@przedszkole58gdynia.pl

 

Nauczyciele:

nauczyciel kontraktowy, Paulina Langa
nauczyciel dyplomowany, mgr Mariola Basińska
nauczyciel wspomagający, Julia Jachnicka

Woźna oddziałowa: Renata Wiśniewska

OPŁATY

Proszę wyszukać w dokumencie rubrykę z ID swojego dziecka oraz dokonać opłat zgodnie z wyliczoną wysokością i w określonym w ostatniej kolumnie terminie. Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka widnieje w nawiasie przy numerach rachunku!

Opłaty za styczeń 2023 tutaj. Proszę o wpłacanie kwoty w nawiasach przy nr kont, kwoty ze znakiem minus stanowią nadpłatę (nie należy ich wpłacać).


Zimowe okna

Samoloty

Mikołaje

Ubieramy choinkę


Dekorowanie babeczek
Dzień Misia


Województwo kujawsko-pomorskie
Toruńskie Pierniki, Mysia Wieża, Wykopaliska


Dzień Czystego Powietrza


Swięto Niepodległości
Znaki drogowe


Fortepian Fryderyka ChopinaDzień Dyni


LasKrasnal Hałabała


Dzień Drzewa
Dzień Edukacji Narodowej


Jabłonie

Litera T

Dzień kropki