Nazwa sali - Plaża

Grupa dzieci - TROPICIELE

kontakt: tropiciele@p58.edu.gdynia.pl

Nauczyciele:

nauczyciel kontraktowy, Paulina Langa
nauczyciel kontraktowy, Jolanta Dawidowska

Woźna oddziałowa: Renata Wiśniewska

OPŁATY

Proszę wyszukać w dokumencie rubrykę z ID swojego dziecka oraz dokonać opłat zgodnie z wyliczoną wysokością i w określonym w ostatniej kolumnie terminie. Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka widnieje w nawiasie przy numerach rachunku!

Opłaty za sierpień 2023 tutaj. Proszę o wpłacanie kwoty w nawiasach przy nr kont, kwoty ze znakiem minus stanowią nadpłatę (nie należy ich wpłacać).