Nazwa sali - Port

Grupa dzieci - RYBKI

kontakt: rybki@p58.edu.gdynia.pl

Nauczyciele:

nauczyciel dyplomowany, mgr Magdalena Kwiatkowska

nauczyciel mianowany, mgr Alicja Wasielewska

Woźna oddziałowa: Monika Skwierawska

OPŁATY

Proszę wyszukać w dokumencie rubrykę z ID swojego dziecka oraz dokonać opłat zgodnie z wyliczoną wysokością i w określonym w ostatniej kolumnie terminie. Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka widnieje w nawiasie przy numerach rachunku!

Opłaty za sierpień 2023 tutaj.
Proszę o wpłacanie kwoty w nawiasach przy nr kont, kwoty ze znakiem minus stanowią nadpłatę (nie należy ich wpłacać).

**********************************************************************************************************

Założenia programowe na wrzesień 2023 dla grupy „Rybki”

TEMATY KOMPLEKSOWE:

Co słychać w przedszkolu?

Jak być superbezpiecznym?

Jakie są moje supermoce?

Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

Cele szczegółowe (dziecko):

- rozwija mowę odpowiadając na pytania dotyczące utworów literackich;

- dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów;

- liczy w zakresie pięciu;

- wskazuje różnice na ilustracjach;

- zna i nazywa kolory;

- nazywa poznane figury geometryczne;

- wykonuje prace plastyczne;

- śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru;

- uczestniczy w zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym;

- zna zasady obowiązujące w społeczności dziecięcej;

- nazywa części ciała;

- potrafi za pomocą gestów i mimiki zaprezentować emocje;

- wymienia oznaki jesieni, nazywa wybrane drzewa i ich owoce;

- zna zasady warunkujące bezpieczny pobyt w przedszkolu i poza nim;

- zna numery alarmowe;

- poznaje zasady ruchu drogowego;

- rozpoznaje wybrane znaki drogowe i wie, co oznaczają;

- nazywa środki lokomocji;

- omawia swoją drogę do przedszkola.

 

PRACE WYKONANE PRZEZ DZIECI: