Przedszkole nr 58 w Gdyni

Aktualności

Zebrania

2018-08-20 11:51:52

Zapraszamy Państwa na zebrania rozpoczynające nowy rok szkolny w następujących terminach:

Żeglarze, Marynarze, Turyści - 4 września, godz. 17.00, zebranie ogólne w sali Las

Skrzaty, Kropelki, Ratownicy - 5 września, godz. 17.00, zebranie ogólne w sali Łąka

Po krótkim zebraniu ogólnym odbędą się spotkania dla poszczególnych grup, w ich salach zajęć.

 

Deklaracja

2018-08-08 12:56:04

Bardzo proszę o wypełnienie deklaracji dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu w r.szk. 2018-2019.

Deklaracja powyższa zastępuje dotychczasowe umowy.

Termin złożenia deklaracji - do 20 sierpnia.

Deklaracja rodzica do pobrania tutaj albo w przedszkolu.

Przerwa wakacyjna

2018-06-29 11:17:19

W czasie przerwy w pracy przedszkola w lipcu kontakt jest możliwy jedynie poprzez adres mailowy:

biuro@przedszkole58gdynia.pl

Odprowadzam sam

2018-06-22 11:40:55

Wszystkie dzieci z naszego przedszkola brały udział w akcji "Odprowadzam sam"  organizowanej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Kampania miała na celu promowanie zmiany zachowań transportowych - zachęcała dzieci - a przez nich również rodziców - do przybywania do przedszkola piechota, na rowerze lub hulajnodze. Miała również na celu przekazanie dzieciom i rodzicom, jak wiele korzyści przynosi wspólne spędzanie czasu a także uczyć prawidłowych zachowań na drodze poprzez doświadczenie, czyli obserwację.

W czasie trwania projektu mieliśmy zastawione różnorodnymi pojazdami całe wejście - ale to bardzo nas wszystkich cieszyło.

Mamy nadzieję, że dobre nawyki będą nadal utrwalane, a dzieci z równą, jak dotychczas radością, będą z animuszem podjeżdżać pod nasze przedszkole rowerkami i hulajnogami. Tym bardziej, że ich działania przyniosły wymierne rezultaty:

ZDOBYLIŚMY    P I E R W S Z E    MIEJSCE !!!!!! i nagrody:

"czek" na tysiąc złotych do wydania na gry i zabawy związane z ekologicznym transportem

spacerowego węża dla 26 dzieci

drzewko szczęścia - czyli jabłonkę "Ola", która dzieci wspólnie wkopały i ozdobiły wstążeczkami.

6184.jpg - tak wyglądało nasze wejście w czasie kampanii

6181.jpg 6182.jpg 6183.jpg

Przerwa wakacyjna

2018-06-11 10:07:30

Dot. przedszkola zastępczego w lipcu.

Rodzice mogący wydrukować umowę.

Rodziców, którzy zapisali dzieci na lipiec do zastępczego przedszkola, proszę aby pobrali umowę tutaj, wydrukowali ją w dwóch egzemplarzach, wypełnili danymi dziecka i swoimi, podpisali i przynieśli do dyrektora Przedszkola 58, najpóźniej do 15 czerwca.

Wszystkich, którzy nie mogą wydrukować umowy, proszę o zgłoszenie się do dyrektora po druki.

Dzień dziecka

2018-06-11 10:05:49

Z tak miłej okazji, jak Dzień Dziecka nasze dzieci w przedszkolu bawiły się przy muzyce. Były zabawy sportowe, quizy muzyczne i konkursy tańca. Wszyscu otrzymali różnorodne nagrody, tak chętnie widziane przez dzieci oraz drobne prezenty. Zabawy prowadził jeden z członków teatrzyku "Koperek i Kminek".

Dziękujemy bardzo Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom za zafundowanie zabawy i upominków!!!

06181.jpg 06182.jpg

Rodzinny Piknik Żeglarski

2018-06-07 12:26:51

Zapraszamy do Udziału w Rodzinnym Pikniku Żeglarskim. Szczegóły tutaj.

Lipiec

2018-06-07 09:24:10

Dot. przedszkola zastępczego w lipcu.

Rodzice mogący wydrukować umowę.

Rodziców, którzy zapisali dzieci na lipiec do zastępczego przedszkola, proszę aby pobrali umowę tutaj, wydrukowali ją w dwóch egzemplarzach, wypełnili danymi dziecka i swoimi, podpisali i przynieśli do dyrektora Przedszkola 58, najpóźniej do 15 czerwca.

Wszystkich, którzy nie mogą wydrukować umowy, proszę o zgłoszenie się do dyrektora po druki.

Klauzula informacyjna RODO

2018-05-28 14:07:01

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 58 w Gdyni z siedzibą przy ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23, 81-577 Gdynia, tel. 58 380 18 14, adres e-mail: biuro@przedszkole58gdynia.pl
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: iodo@przedszkole58gdynia.pl
 • Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 • Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 • Mają Państwo prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
  • w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 • Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 • Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są konsekwencje braku podania danych.
 • Odbiorcą podanych przez Państwa danych osobowych są:
  • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach obowiązków służbowych
  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 • Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Przerwa wakacyjna

2018-04-23 13:07:22

Uprzejmie informuję, że w 2018r. przerwa w pracy przedszkola jest w lipcu. Zgodnie z § 7 umowy, rodzice, którzy korzystają z przerwy nie wnoszą opłat za korzystanie z przedszkola.

Rodzice, którzy nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki w tym miesiącu proszeni są o jak najszybszy kontakt z dyrektorem przedszkola.

Zgodnie z § 8 umowy - w uzasadnionych przypadkach, w okresie przerwy w pracy przedszkola, ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola, dyrektor wskaże przedszkola, które w porozumieniu i za zgodą rodzica zapewnią dziecku świadczenia. Koszty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu, ponoszone są wg zasad obowiązujących w danej placówce.