Aktualności

2023-08-21 11:53:10

Zapraszamy rodziców na spotkania rozpoczynające nowy rok szkolny.

1) Dwie grupy dzieci nowo przyjętych - Marynarze i Tropiciele mają spotkanie 29 sierpnia o godz. 16.00 - DZIECI MOGĄ PRZYJŚĆ Z RODZICAMI.

Jeżeli nie zrobili Państwo tego dotychczas, bardzo proszę o dostarczenie na spotkanie wypełnionych następujących dokumentów:

2) Rodzice dzieci z pozostałych czterech grup: Morscy Odkrywcy, Rybki, Żeglarze i Bursztynki na zebrania w dniu 4 września o godz. 17.00. Zebrania odbędą się w salach poszczególnych grup.

Po zebraniu o 17.45 odbędzie się spotkanie przewodniczących trójek grupowych, czyli Rady Rodziców z dyrektorem przedszkola w celu ustalenia form współpracy w nowym roku szkolnym.

Bardzo proszę, aby każdy z Państwa przyniósł na zebranie wypełnione następujące dokumenty:

Zgoda na publikację wizerunku dziecka

Istotne dane o dziecku

Upoważnienie do odbioru dzieci - należy wypisać po jednym na każdą upoważnianą osobę, włącznie z klauzulą informacyjną RODO po drugiej stronie dokumentu.

oraz Deklarację na nowy rok szkolny - te osoby, które jej jeszcze nie dostarczyły.

2023-08-16 09:49:17

Uwaga!

WIADOMOŚĆ OD RADY RODZICÓW.

Nasza Rada Rodziców, jak co roku, postanowiła zakupić książki dla dzieci na nowy rok szkolny.

Koszt dla poszczególnych grup wiekowych:

3 latki (dzieci urodzone w 2020r.) - 110 zł 
4 latki (dzieci urodzone w 2019r.) - 120 zł 
5 i 6 latki (czyli te, urodzone w 2018 i 2017r.) - 155 zł 
 
Wpłaty należy dokonać na konto: 66 1050 1764 1000 0097 3650 0258, Wioleta Emmanuel Nnabue
 
Tytuł przelewu: 
Imię i nazwisko dziecka oraz wiek- jeżeli zna się grupę to również nazwa grupy.
Np. Adamma Nnabue/ 5 latki/ Rybki
 

 

Zakończenie roku dla sześciolatków

2023-06-26 15:16:24

Żegnamy się z przedszkolem, salami, zabawkami

a z największym żalem z naszymi paniami.

Zaraz po wakacjach będziemy już w szkole,

lecz w myślach zostanie wesołe przedszkole.

Takimi słowami żegnały się dzieci z grup Ratowników i Koników Morskich, kiedy to uroczyście kończyły naukę w przedszkolu.

Dzięki tańcom, piosenkom i oczywiście przepięknie wykonanemu polonezowi zakręciły się łzy w oczach rodziców oraz nauczycieli. Podczas uroczystości było widać, jak wiele nauczyły się dzieci w czasie pobytu w naszym przedszkolu.

Życzymy wszystkim naszym absolwentom powodzenia w szkole!

zr20231.webp zr20232.webp

zr20233.webp zr20234.webp

Festyn

2023-06-16 10:23:00

Dziękujemy wszystkim serdecznie za udział, dobrą zabawę i wiele pozytywnych słów podczas festynu. Co ważne - nawet pogoda nam dopisała!

202306151.webp 202306152.webp

202306153.webp 202306154.webp

202306155.webp 202306156.webp

202306157.webp 202306158.webp