Przedszkole nr 58 w Gdyni

Aktualności

Pierwsze kroki w przedszkolu - krótki poradnik

2020-07-30 14:05:55

Pierwsze kroki w przedszkolu – krótki poradnik, jak pomóc dziecku i sobie przekroczyć próg przedszkola oraz przetrwać początkowe dni.

Ułatwia adaptację

Utrudnia adaptację

Sprawy organizacyjne

Racjonalne podjęcie decyzji o pobycie w przedszkolu

Niepewność decyzji

Pozytywne myślenie o przedszkolu – tym samym przekazanie pozytywnych emocji dziecku

Brak zaufania do placówki czy do personelu oraz rozmowy o tym przy dziecku

Przygotowanie wspólnie z dzieckiem wygodnych ubranek, pościeli, ulubionej maskotki i podpisanie ich, tak aby dziecko zawsze wiedziało, że to są jego rzeczy

Nowe ubrania, w których nie wiemy, czy dziecko dobrze się czuje, nowa pościel i piżamka, których dziecko nie zna, niewygodne buciki na zmianę, itp.

Pożegnania

Wcześniejsze wyjście z domu – tak, aby do przedszkola „nie wpadać” na ostatnią chwilę.

Poganianie dziecka, pośpiech, zdenerwowanie

Pożegnanie się z dzieckiem jeden raz

Kilkukrotne żegnanie się z dzieckiem przed salą

Przyprowadzanie dziecka do sali „na własnych nogach”

Branie dziecka przed wejściem do sali na ręce i sytuacja, podczas której nauczyciel musi zabrać dziecko, a co gorsza „wyrwać” z rąk rodziców, którzy przecież spieszą się do pracy. Tak, tak – często takiego „wyrwania” i „zrobienia czegoś z dzieckiem” rodzice oczekują!

Nie uleganie dziecku i nie zabieranie do domu nawet gdy błaga i płacze.

Wycofywanie się z podjętej decyzji o przyjściu do przedszkola.

Dzieci są mądre – wystarczy tak naprawdę jeden raz, aby zorientowały się, że płaczem mogą wpłynąć na rodziców i zaczną stosować takie rozwiązania na stałe.

Rutyna w sposobie pożegnania (np. buziak, przytulenie i piątka) oraz przychodzenie o tej samej porze.

Chaos, brak systematyczności, codziennie inny sposób pożegnania – u mamy, taty, babci…

Mówienie prawdy

Dotrzymywanie obietnic: jeżeli rodzice obiecają, że przyjdą wcześniej, to trzeba dotrzymać słowa.

Kłamstwa typu: pójdę tylko na chwilę do szatni i zaraz wrócę – dziecko czeka, czuje się smutne a potem oszukane;

Nie dotrzymywanie umów zawartych wcześniej z dzieckiem, tj. przyjdę po ciebie po obiadku, po leżakowaniu, itp.

Pozytywne komunikaty

Uśmiech rodziców

Smutni lub płaczący rodzice – skoro tak płaczą dorośli, to znaczy że TAM jest strasznie!

Miłe życzenia dobrego dnia, typu: dobrej zabawy, baw się dobrze, miłego dnia…

Słowa współczucia: przykro mi, ale musisz tu zostać; przepraszam, że cię to przyprowadziłam, ale muszę iść do pracy; nie bój się – strach i obawa w głosie rodziców to gwarancja niepokoju u dziecka!

Usamodzielnienie dziecka

Umiejętności takie jak:

zgłaszanie potrzeb fizjologicznych,

samoobsługa w toalecie,

ubieranie się i rozbieranie – należy zadbać, aby ubrania dziecka były wygodne i nie sprawiały mu kłopotów,

samodzielność podczas posiłków.

Fakt, że dziecko nosi jeszcze pieluchę powoduje, że czuje się ono zawstydzone. Brak samodzielności w podstawowych czynnościach wzbudza w nim poczucie niższości, co z czasem przekształca się w chęć zwrócenia na siebie uwagi, często niestety krzykiem i płaczem.

Przyzwyczajanie do pobytu w przedszkolu

Stopniowe przygotowanie do dłuższego pobytu – jeżeli to możliwe. Jeżeli nie – namawianie już w domu dziecka do leżakowania (my nazywamy to odpoczynkiem) – dziecko szybko się męczy z powodu nadmiaru wrażeń i hałasu oraz działań diametralnie różnych od tych w domu rodzinnym.

Rzucenie dziecka „na głęboką wodę”.

Rozmowy przy dziecku o niepotrzebności leżakowania.

 

Pamiętaj!

Żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem!

Nauczycielka bardzo dużo wie o Twoim dziecku – zaufaj jej i porozmawiaj z nią. Dzieci po powrocie do domu bardzo często dużo mówią, o tym co zdarzyło się w przedszkolu. Jeżeli coś Cię niepokoi, budzi wątpliwości lub nawet bardzo cieszy – najpierw skontaktuj się z nauczycielem i zapytaj o to. Tylko współpraca z nauczycielką, oparta na wzajemnym zaufaniu przyniesie oczekiwane rezultaty!

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych od 1 września.

2020-06-29 14:42:24

Rodzice nowych przedszkolaków.

Bardzo cieszymy się, że wybrali Państwo nasze przedszkole, jako pierwszą placówkę edukacyjną dla swoich dzieci. Ze względu na nadal trwający stan epidemiczny, nie jesteśmy w stanie określić, kiedy zostanie zorganizowane spotkanie z Państwem. Może się zdarzyć, że zobaczymy się dopiero we wrześniu. W związku wszystkie ważne informacje będa pojawiały się tutaj, na naszej stronie internetowej.

Tymczasem:

  1. Należy wypełnić "Deklarację korzystania z wychowania przedszkolnego" oraz dostarczyć ją w kopercie do przedszkola, najpóźniej do 13 lipca, codziennie w godz. od 14.30 do 16.00 Deklaracja do pobrania tutaj. Ze względów organizacyjnych przedłużamy termin do 17 lipca.
  2. Należy wyrobić "Kartę Mieszkańca", która umożliwi rozliczenie pobytu dzieci w przedszkolu. Informacje tutaj.

2020-06-19 09:22:10

Szanowni Państwo!

Zgodnie z procedurami na czas reżimu sanitarnego w przedszkolu, z którymi się Państwo zapoznali i potwierdzili to swoim podpisem:

  • Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez swoich rodziców bądź opiekunów prawnych.
  • Odbieranie i przyprowadzanie dzieci odbywa się jedynie w wyznaczonych godzinach.
  • Dzieci mogą przebywać w przedszkolu tylko w godzinach pracy oddziału, do którego zostały włączone. O tych godzinach zostali Państwo poinformowani przy przyjmowaniu dziecka na czas trwania stanu epidemicznego.

O wyjątkach od powyższych zasad może decydować jedynie dyrektor, który odpowiada za organizację bezpiecznej pracy przedszkola w tych trudnych warunkach.

Praca w okresie letnim

2020-06-15 14:32:14

Szanowni Państwo.

PRZYPOMINAMY, ŻE PRZEDSZKOLE NR 58 W GDYNI W OKRESIE LETNIM PRACUJE W LIPCU. 

Jest to zgodne z Zarządzeniem nr 2423/20/VIII/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23-06-2020r. w sprawie terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni w roku szkolnym 2019/2020.

Ze względu na wciąż trwający stan pandemii oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego nasza placówka może przyjąć w tym okresie 64 dzieci.

Jednocześnie informujemy, że wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego nie pozwalają na to, aby do przedszkola przyjmowane były dzieci z innych placówek. 

W sierpniu przedszkole będzie zamknięte, przede wszystkim w związku z koniecznością wykonania wcześniej zaplanowanych napraw pogwarancyjnych.

2020-06-03 11:04:44

Szanowni Państwo.

W związku z faktem, iż nadal musimy pracować w reżimie sanitarnym, w przedszkolu mogliśmy zorganizować jedynie 3 oddziały, a od 8 maja 4 oddziały, każdy po 12 dzieci. Niestety na obecną chwilę nie ma juz miejsc w tych oddziałach.  Przyjmowanie dzieci do tych oddziałów może odbywac się jedynie w sytuacji rezygnacji z aktualnie zajmowanego miejsca. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.