Przedszkole nr 58 w Gdyni

Aktualności

Klauzula informacyjna RODO

2018-05-28 14:07:01

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 58 w Gdyni z siedzibą przy ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23, 81-577 Gdynia, tel. 58 380 18 14, adres e-mail: biuro@przedszkole58gdynia.pl
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: iodo@przedszkole58gdynia.pl
 • Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 • Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 • Mają Państwo prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
  • w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 • Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 • Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są konsekwencje braku podania danych.
 • Odbiorcą podanych przez Państwa danych osobowych są:
  • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach obowiązków służbowych
  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 • Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Przerwa wakacyjna

2018-04-23 13:07:22

Uprzejmie informuję, że w 2018r. przerwa w pracy przedszkola jest w lipcu. Zgodnie z § 7 umowy, rodzice, którzy korzystają z przerwy nie wnoszą opłat za korzystanie z przedszkola.

Rodzice, którzy nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki w tym miesiącu proszeni są o jak najszybszy kontakt z dyrektorem przedszkola.

Zgodnie z § 8 umowy - w uzasadnionych przypadkach, w okresie przerwy w pracy przedszkola, ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola, dyrektor wskaże przedszkola, które w porozumieniu i za zgodą rodzica zapewnią dziecku świadczenia. Koszty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu, ponoszone są wg zasad obowiązujących w danej placówce.

Zabawki

2018-04-23 10:53:46

Dzięki Państwa ofiarności kupiliśmy bardzo wiele zabawek - wystarczyło zarówno na kukiełki i kostiumy do kącików teatralnych oraz na zabawki do piaskownicy.

A oto, co kupiliśmy:

Pacynki:

Policjant, lekarz, mechanik, strażak, prawnik, fryzjerka, nauczycielka, pielęgniarka, kucharz, listonosz

Kostiumy:

Strażak, policjant, pielęgniarka, kucharz, kierowca Formuły I, inżynier

Duży zestaw do piasku:

5 szt. młynków 
10 szt. wiaderek 
10 małych łopatek 
10 dużych łopatek 
30 szt. różnych foremek 
10 szt. grabek ,

 mały zestaw do piasku:

5 szt. konewek 
5 wiaderek 
5 małych łopatek 
15 szt. różnych foremek 
5 szt. grabek 

A ponadto: łopatki, grabie, różnorodne foremki do piasku:  zamek, lody, stopy, dłonie, pojazdy i inne atrakcyjne formy.

Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom!!!

20180420_132209.jpg

Kiermasz Wielkanocny

2018-04-09 13:52:45

Kiermasz Wielkanocny zakończył sie niebywałym sukcesem finansowym. Dzięki Państwa ofiarności Rada Rodziców zdobyła dodatkowe fundusze na zakup pomocy do kącików teatralnych. 

DZIĘKUJEMY BARDZO SERDECZNIE WSZYSTKIM BIORĄCYM UDZIAŁ W KIERMASZU, PRZEDE WSZYSTKIM DZIECIOM - KTÓRE WRAZ Z NAUCZYCIELAMI WYKONAŁY PRZEŚLICZNE OZDOBY WIELKANOCNE!!!

PKW.png

Wielkanoc

2018-03-29 13:58:50

wielkanoc.jpg

Życzymy wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych spokojem, nadzieją i miłością oraz wielu sympatycznych chwil w czasie spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.